produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN FONDO C

NORPHEN FONDO C

Přilnavý dvousložkový podklad na vlhké substráty

NORPHEN FONDO C je dvousložkový tekutý přípravek šedé barvy, kterým se vytvoří přilnavá vrstva mezi podkladem a dalšími následnými vrstvami.

NORPHEN FONDO C má značnou reaktivitu i při nízkých teplotách a zvýšené vlhkosti. Při nanesení na vlhký substrát umožňuje přípravek NORPHEN FONDO C překrytí za cca 6 hodin od nanesení při + 8 °C.

OBLASTI POUŽITÍ

NORPHEN FONDO C se používá jako podklad při zasypání křemičitým pískem při přípravě vlhkých nebo suchých podkladů před pokládkou systému TRAFFIDECK.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste NORPHEN FONDO hladkou ocelovou stěrkou (nebo válečkem či plochým štětcem) a začerstva zasypte křemičitým pískem.

V případě realizace systému TREAFFIDECK musí být zasypání provedeno křemičitým pískem frakce 0,1-0,6, až do úplného zaplnění.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

0,25-0,30 kg/m2 při aplikaci válečkem; 0,40 kg/m2 při aplikaci stěrkou na cementopískový potěr.

BALENÍ

5 kg A+B.

Doporučení Nord Resine

NORPHEN FONDO C je ideální přilnavý přípravek pro práci na vlhkém povrchu a při nízkých teplotách.