produkty stavební chemie
Nový web

Vlákna FIBRE PE

Vlákna FIBRE PE

Vlákna FIBRE PE

Vlákna FIBRE PE jsou krátká vytlačovaná polyesterová orientovaná vlákna, která po přidání do cementových směsí jako necementopískový potě, nebo litý beton, nahrazují armovací síť.

Vlákna nemají dokonale hladký povrch, což umožňuje lepší ukotvení ve hmotě.

Vlákna FIBRE PE se používají jako výztuž do směsí na bázi cementu, jako jsou:

  • cementopískové potěry;
  • nízkovrstevné průmyslové podlahy, nebo jako podpora armovací sítě.

Výhody:

  • Použití cementopískové směsi, posílené o vlákna FIBRE PE umožňuje odstranění prasklin při zrání, zvyšování velikosti povrchů bez konstrukčních spár, snižování tloušťky bez nebezpečí prasklin. Jsou nenahraditelným pomocníkem při vytváření potěrů na vyhřívaných podlahách;
  • při zachování mechanických vlastností a při použití vláken FIBRE PE může být tloušťka podlahy snížena oproti tloušťce s armovacími sítěmi;
  • rovnoměrné rozložení mechanické námahy v podlaze díky použití vláken FIBRE PE zlepšuje maximální možné ztížení podlahy;
  • rovnoměrné rozložení vláken FIBRE PE v celé hloubce podlahy zlepšuje odolnost proti prasklinám;

Použití betonu, vyztuženého vlákny FIBRE PE, umožňuje zvětšit rozestupy spár.

Technické údaje

Měrná jednotka

Hodnoty

délka

mm

30

délka

mm

1,15

tloušťka

mm

0,45

odolnost v tahu

MPa

400-800

bod tavení

°C

253

Youngův modul pružnosti

kN/mm2

11,3

absorpce vody

%

0,04

minimální prodloužení

%

8

odolnost proti cementovým alkaloidům

dobrá

 

barva

-

šedá