produkty stavební chemie
Nový web

Perlinka, netkaná textilie, skelná tkanina

Perlinka, netkaná textilie, skelná tkanina

Dále jsme připraveni Vám nabídnout produkty a odbornou pomoc týkající se výztuží.

Než začnete provádět stavební úpravy v této oblasti doporučujeme se řádně seznámit se strukturou a druhem materiálu u konstrukcí, ve kterých budeme výztuže aplikovat.

Mezi námi dodávané výztuže patří výrobky ze skelných materiálů, karbonového (uhlíkového) vlákna pro systémy FRP, strukturální ocelová vlákna a vlákna pro polostrukturální výztuž z PE.

Výztuže, které nabízíme, se vyznačují maximálně vysokou pevností splňují veškeré podmínky statické bezpečnosti u všech nosných stavebních konstrukcí. Jsou vhodné i do korozivních prostředí, včetně staveb venkovních a vnitřních skladů a úložných prostor s výskytem působení soli. Může se jednat o přístaviště a skladů k uchovávání mořských produktů a potravin.

Více zatížené objekty jsou např. patrové garáže, kde působí jak vnitřní, tak venkovní vlivy. Extrémně vysoká pevnost v tahu je zárukou pro zvýšení statické bezpečnosti všech nosných stavebních konstrukcí.

Netkaná textilie, skelná tkanina

MAT 22

Výztuž ze skelného vlákna Chopped Strand Výztuž ze štěpin apretovaných skelných vláken, které mohou být impregnovány většinou tekutými impregnačními prostředky tak, aby byly vytvořeny pláště odolné proti vzniku mikrotrhlin podkladu. Může být snadno přizpůsobena jakémukoliv typu podkladu a to i složitého tvaru. Může být použita s jakýmkoliv typem...

více...

NYCON 100

Výztuž z kontinuálního skelného vlákna 100 g/m 2 NYCON 100 je netkaná textilie z kontinuálního vlákna, charakterizovaná vysokou chemickou odolností v zásaditém prostředí a vynikající mechanickou odolností, spojenou se značnou tažností. Přípravek byl zvolen k výrobě nepropustných plášťů BETONGUAINA, BETONGUAINA.S a NORTIG. Umožňuje získat...

více...

NYCON 200

Výztuž z kontinuálního skelného vlákna 200 g/m 2 NYCON 200 je netkaná textilie z kontinuálního vlákna, charakterizovaná vysokou chemickou odolností v zásaditém prostředí a vynikající mechanickou odolností, spojenou se značnou rigiditou. Z tohoto důvodu nemůže být svisle ohýbána. Tato výztuž dodává systémům, v nichž je použita,...

více...

NYCON F

Výztuž z vláken ze střiže NYCON F je netkaná textilie vytvořená tepelným vytlačováním ze střiže z polyesterových a polyamidových vláken. Nemá vysokou mechanickou odolnost (ve srovnání s kontinuálním vláknem), ale umožňuje některé zákroky, které by nebylo možno provést s jinými výztužemi. OBLAST POUŽITÍ Jako zesilovací...

více...

SKELNÁ SÍŤ 160 - SKELNÁ SÍŤ AG 370

Skelná síť 160 gr/m 2 nebo 370 gr/m 2 Výztužná síť ze skelných vláken, která poskytuje pevné zesílení, mimořádně vhodné pro všechny přípravky na bázi cementu. Pro své snadné impregnování je používána také v malých pruzích s elastomerovými pryskyřicemi. OBLAST POUŽITÍ Jako zesilovací výztuž pro...

více...

OCELOVÁ VLÁKNA

Strukturální výztuž do betonu Jedná se o vlákna ze speciální oceli se zvýšenou přilnavostí, která se vkládají při lití betonu a nahrazují nebo posilují armovací síť. Vyznačují se značnou snadnou manipulací, proto jsou velmi vhodné tam, kde existují problémy s umístěním elektricky svařované vyztužovací sítě....

více...

VLÁKNA Z PE

Vlákna pro polostrukturální výztuž betonu Jedná se o vlákna, vytvořená lisováním plastických hmot, většinou polyesteru nebo polypropylenu, o různé délce podle toho kde má být přípravek použit. Vlákna přidáte před litím do betonu. Posilují a v některých případech nahrazují armovací síť. Jsou velmi praktické při použití, neboť...

více...

CARBOFILL

Pás z uhlíkového vlákna pro systémy FRP CARBOFILL je pás z uhlíkového vlákna se zvýšenou jedno, dvou a trojsměrnou odolností, který po naimpregnování speciálními přípravky série NOIRPHEN CARBO vytváří materiál s velmi vysokými mechanickými vlastnostmi (vyššími než ocel), je mimořádně vhodný pro výztuž do...

více...

Vlákna FIBRE PE

Vlákna FIBRE PE jsou krátká vytlačovaná polyesterová orientovaná vlákna, která po přidání do cementových směsí jako necementopískový potě, nebo litý beton, nahrazují armovací síť. Vlákna nemají dokonale hladký povrch, což umožňuje lepší ukotvení ve hmotě. Vlákna FIBRE PE se používají jako výztuž do směsí na bázi...

více...

Výstuže

Jsme připraveni nabídnout nevodivé a nezmagnetizovatelné výztuže, které se uplatní především v budovách nebo učebnách s elektro provozem a časté je použití v prostorách výzkumných a technologických zařízení. Nezapomínáme ani na sloupy, které hrají ve stavebnictví stěžejní roli a i zde jsme připraveni nabídnout maximálně účinné výztuže až s trojsměrnou účinností.

Nabízíme výztuže, které i při dlouholetém použití mají vysoce efektivní soudržnost s betonem a jsou srovnatelné s betonářskou ocelí. Jak je patrno, nabízíme dokonalé variabilní a bezpečná řešení v oblasti výztuží.