produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN FOOD

NORPHEN FOOD

Netoxický nátěr pro ošetření nádrží.

NORPHEN FOOD je dvousložkový přípravek, který se připravuje bezprostředně před jeho aplikací smícháním dvou složek s použitím mechanického mixéru. Před jeho nanesením se ujistěte, zda teplota okolního prostředí odpovídá hodnotám stanoveným v technickém listě (+10 °C-+35 °C); je-li příliš chladno, je třeba okolní prostředí zahřát; je-li příliš horko, namíchejte malé množství produktu a zvažte jeho jednotlivé složky. Při nanášení na NORDCEM naneste nejprve jednu vrstvu přípravku NORPHEN SW SOLID, zředěného vodou v poměru 1:4, počkejte jeden den a poté pokračujte. Při nanášení na cementový podklad se řiďte pokyny uvedenými v technickém listě.

OBLAST POUŽITÍ

Jako netoxický nátěr nádrží na pitnou vodu, víno, rostlinné oleje, pivo, mouku a obiloviny obecně.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nalijte NORPHEN FOOD složku B do složky A, důkladně zamíchejte pomocí mechanického mixéru a (pouze v případě nutnosti) nařeďte etanolem nebo izopropyalkoholem. Nanášejte válečkem, malířskou štětkou nebo postřikem.

VHODNOST PRO STYK S POTRAVINAMI

Výrobek, používaný dle instrukcí uvedených v technickém listě, je schválen pro styk s tekutými a pevnými potravinami v souladu s DM /Ministerským dekretem/ 21/03/73, ve znění pozdějších změn a doplňků.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

minimálně 0,5 kg/m2, 2-3 nátěry.

BALENÍ

po 1,25 kg

po 3 kg

po 12 kg.

NOVÁ RECEPTURA

Doporučení Nord Resine:

Povrchy ošetřované přípravkem NORPHEN FOOD mohou přijít do styku s tekutými potravinami určenými k požívání po sedmi dnech od aplikace tohoto přípravku. Je-li nutné tento proces urychlit, zajistěte urychlené zrání produktu pomocí parního čištění.