produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN 200 FUEL

NORPHEN 200 FUEL

NORPHEN 200 FUEL

Epoxidový ochranný nátěr odolný vůči palivům.

NORPHEN 200 FUEL je speciální tenký epoxidový povlak, složený ze dvou samostatných složek, které se míchají při pokládání. Po vyzrání vytváří polomatný, tvrdý a pružný film.

OBLAST POUŽITÍ

Jako vrchní krycí nátěr u epoxidových povlaků, kdy je třeba zpracovávanému výrobku dodat zvýšenou odolnost při styku s palivy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nalijte NORPHEN 200 FUEL složku B do složky A, důkladně míchejte pomocí mechanického mixéru, dokud se nevytvoří dokonale promíchaná směs. Štětkou, válečkem nebo postřikem naneste na povlak, na nějž má být aplikován krycí nátěr, a v případě nutnosti regulujte tekutost pomocí přípravku NORPHEN SOLVENTE.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

0,3-0,6 kg/m2 podle požadovaného stupně odolnosti.

BALENÍ

Po 12 kg.

Doporučení Nord Resine:

NORPHEN 200 FUEL je typický tenkovrstvý nátěr k ochraně proti agresivnímu působení aromatických uhlovodíků (paliv).