produkty stavební chemie
Nový web

Traffideck

Traffideck

Traffideck

Hydroizolační a krycí elastomerový systém na parkoviště a visuté zahrady

TRAFFIDECK je systém skládající se z:

 • NORPHEN FONDO C: dvousložková epoxidová základová vrstva bez rozpouštědel
 • TRAFFIDECK FLEX 2000SG: polyuretanová dvousložková hydroizolační vrstva, která se nanáší stříkáním za tepla speciálním směšovacím zařízením
 • TRAFFIDECK GRIP 1000: vyztužovací třísložková vrstva na bázi  vytvrzených polyuretanových pryskyřic 100% bez rozpouštědel a vybrané křemenné inertní složky
 • TIPEWALL: probarvená dvousložková krycí vrstva na bázi polyuretanových pryskyřic odolná proti UV záření.

Polyuretanová dvousložková hydroizolační vrstva je k dispozici i ve verzi pro ruční nanášení stěrkou nebo válečkem – TRAFFIDECK FLEX 3000HA.

Systém TRAFFIDECK dosahuje celkové vrstvy o 4–5 mm a hmotnosti 11–12 kg/m2.

OBLAST POUŽITÍ

Vícepatrová parkoviště, stropní konstrukce určené pro otevřená parkoviště, stropní konstrukce určené pro visuté zahrady a rovné stropní konstrukce obecně.

SPOTŘEBA PŘI RUČNÍM NANÁŠENÍ

 • NORPHEN FONDO C: 0,45 kg/m2
 • KŘEMEN: 0,1–0,6: 4,5 kg/m2
 • TRAFFIDECK FLEX 3000HA: 1,5 kg/m2
 • TRAFFIDECK GRIP 1000: 0,8 kg/m2
 • KŘEMEN: 0,3–0,9: 4,5 kg/m2
 • TIPEWALL: 0,5 kg/m2

BALENÍ PRO RUČNÍ NANÁŠENÍ

 • NORPHEN FONDO C: 20 kg (A+B)
 • TRAFFIDECK FLEX 3000HA: 10 kg (A+B)
 • TRAFFIDECK GRIP 1000: 15 kg (A+B)
 • TIPEWALL: 15 kg (A+B)

Doporučení Nord Resine

Tento systém použijte vždy, když potřebujete vytvořit tenkou vyztuženou hydroizolační zcela pohledovou vrstvu o snížené hmotnosti, s vysokým stupněm pojezdné odolnosti, snadnou údržbou a 10letou zárukou poskytnutou společností Nord Resine.