produkty stavební chemie
Nový web

NORDRY 200 - I - ECO

NORDRY 200 - I - ECO

NORDRY 200 - I - ECO

Bezzápachový odstraňovač vlhkosti pro sanační injektáž na bázi rozpouštědel

Koncentrát funkčních oligomerů a polymerů. Je naprosto bez zápachu, ředí se rozpouštědly a je určen pro vytvoření chemické bariéry proti zemní vlhkosti na cihelném nebo smíšeném zdivu. Lze jej použít i za nízkých teplot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Do ošetřovaného zdiva vyvrtejte normální nebo jádrovou elektrickou vrtačkou ve výšce od 15 do 25 cm od podlahy  řadu otvorů o vhodné velikosti.. Otvory musí mít mezi sebou odstupy 15–20 cm podle pórovitosti ošetřovaného materiálu a hloubku odpovídající 2/3 tloušťky zdiva s mírným sklonem přibližně 15° shora dolů tak, že budou vytvářeny ve směru od vnější strany k vnitřní straně zdiva. Ideálně vytvořený systém předpokládá realizaci dvou horizontálních linií otvorů vedených ve vzdálenosti 15 cm od sebe. Injektáž produktu může probíhat gravitačně za využití atmosférického tlaku a provádí se pomocí nádob připojených k systému pomalé difúze zasunutému přímo do otvoru, nebo tlakovou injektáží. Tento způsob zkracuje dobu sanačního zákroku a zaručuje lepší pronikání přípravku do zdiva; je však vhodnější pověřit jím specializované pracovníky mající příslušnou autorizaci a pracující pod přímou kontrolou zástupců technického oddělení společnosti Nord Resine.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

150–170 g zředěného přípravku/cm2/tloušťku zdi

BALENÍ

Plechovka o 1 l v krabici po 20 kusech

Plechovka o 5 l v krabici po 4 kusech

Kbelík o 20 l, sud o 200 l

Doporučení Nord Resine

Při všech sanačních zákrocích spočívajících v injektáži je vhodné ponechat případně existující omítku na místě anebo ji doplnit vnější vrstvou za použití přípravku NORDPLUG; průměrná spotřeba je 2 kg/m2.