produkty stavební chemie
Nový web

NORDCEM

NORDCEM

NORDCEM

Osmotický hydroizolační cement

NORDCEM je speciální cement osmotického typu a anorganické povahy. Jeho vlastností je schopnost pronikat v roztoku do kapilár podkladu, chemicky v nich reagovat, vytvrzovat vápenný hydrát, nevratně krystalizovat a nerozpustnými krystaly ucpávat póry (vnitřní chemická hydroizolace).

Současně přípravek NORDCEM vytváří na povrchu cementovou vrstvu bez pórů, odolnou proti vodě a schopnou odolat  protitlaku vody (vnější hydroizolace).

Pokud je třeba dosáhnout vyššího stupně pružnosti, přípravek NORDCEM může být smíchán se speciálním plastifikačním latexem BETONLATEX. Přidáním přípravku BETONLATEX do látky NORDCEM se nijak nepozměňuje jeho hydroizolační schopnost, jen se značným způsobem zvyšuje pružnost a přilnavost k podkladu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

V nízkootáčkovém míchači  smíchejte přípravek s čistou vodou, nechte několik minut odpočinout a poté naneste na podklad do sytosti namočený.. Venkovní plochy během prvních 24 hodin namáčejte vodou.

Použijete-li přípravek BETONLATEX, můžete jím nahradit záměsnou vodu v poměru 6,5 l na každých 25 kg (1 pytel) přípravku NORDCEM.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

2–2,5 kg/m2 v jedné nebo dvou vrstvách s odstupem několika málo hodin

BALENÍ NORDCEM

Pytel o 25 kg na paletě po 56 pytlích

Kbelík o 10 kg na paletě po 60 kbelících

Kbelík o 20 kg na paletě po 33 kbelících

BALENÍ BETONLATEX

Kanystr o 6,5 l

Doporučení Nord Resine

Anorganická a chemická povaha vrstvy vytvořené přípravkem NORDCEM umožňují podkladu dýchat a udržet si hydroizolační funkci po velice dlouhou dobu.