produkty stavební chemie
Nový web

IRONSAFE

IRONSAFE

IRONSAFE

Hloubkový antioxidant pro železnou výztuž - Inhibitor koroze.

IRONSAFE je hloubkový antioxidant schopný zablokovat již probíhající oxidaci železné výztuže ve značné hloubce, neboť působí jako migrační impregnace v celé tloušťce betonu. IRONSAFE se používá jako prevence problémů spojených s korozí vnitřní výztuže betonu, takže je určen pro použití především při rekonstrukcích občanských staveb, při údržbě fasád budov s odhalenými betonovými panely, před nátěrem, pro prevenci koroze železných výztuží u vzdušných konstrukcí, jako jsou mosty, viadukty a všeobecně u všech typů železobetonových konstrukcí.

V zásadě lze říci, že ošetření přípravkem IRONSAFE se provádí teprve po dokončení všech rekonstrukčních prací (pokud byly v plánu), včetně demolice zničených míst, ošetření pohledových výztuží atd., ovšem dříve, než bude aplikována případná esteticko-ochranná vrstva nátěru.

ZPŮSOB APLIKACE

Ošetření přípravkem IRONSAFE se provádí teprve po dokončení všech rekonstrukčních prací, ovšem před aplikací případné esteticko-ochranné vrstvy nátěru. IRONSAFE je připraven k použití. Aplikujte ho ve dvou či více vrstvách, dokud nedosáhnete celkové spotřeby přípravku 300÷400 g/m², což je dostatečné k proniknutí do hloubky několika centimetrů. Časový odstup mezi jednotlivými vrstvami závisí, jako vždy v těchto případech, na době absorpce: jakmile bude povrch vypadat suchý, je čas nanést další vrstvu až do dosažení celkové předepsané spotřeby.

Průměrná spotřeba

200 - 400 g/m² ošetřované plochy v závislosti na předpokládané hloubce výztuže.

Balení

Kanystr o objemu 5 litrů v krabici po 4 kusech, kanystr 25 litrů.

Doporučení Nord Resine

IRONSAFE umožňuje předcházet projevům stárnutí betonu, které jakmile nastanou, neumožňují znovu obnovit původní vlastnosti konstrukce bez vysokých nákladů na rekonstrukci.