produkty stavební chemie
Nový web

Sanace betonu, oprava zdiva, nátěry betonu, betonové konstrukce

Sanace betonu, oprava zdiva, nátěry betonu, betonové konstrukce

Nabízíme produkty určené k sanaci betonu na vašich objektech. Jedná se o výrobky s dokonalou technologií vyvinuté společností NORD RESINE®. Při použití kompletního systému výrobků NORD RESINE® na sanace se zlepší účinnost sanace postižených míst.

V našem sortimentu najdete širokou nabídku produktů a to z jednoduchého důvodu. Při aplikaci směsí určených k sanaci je třeba vždy určit, o jaký se jedná problém, ten vyhodnotit a na základě posouzení použít konkrétní materiály, které můžeme nabídnout v našem stálém sortimentu. Při opravách interiérových i exteriérových betonových částí vašich objektů doporučujeme vždy produkty, které splňují veškeré požadavky na povětrnostní vlivy, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, eliminaci tvoření trhlin, mechanickou odolnost vůči tlaku vody, propustnost vodních par, ochranu proti solím atd. 

Vždy je třeba určit, za jakým účelem bude sanace prováděna. Může se jednat např. o nadměrné dynamické namáhání. Další problém může nastat při nadměrném provozu a přetěžování, při použití nekvalitního betonu, což je možné např. při použití chybné nebo čím dál častěji ošizené technologii při stavbě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při výběru směsí k renovacím železobetonových konstrukcí jako, jsou mosty, sloupy vysokého napětí, pouliční osvětlení či hasičských nebo bazénových nádrží. Potíže u betonových a železobetonových staveb jsou velmi časté, protože tyto jsou vystaveny stálému působení přírodních, povětrnostních a klimatických vlivů a zde mohou nastat nejrůznější příčiny poškození. Na těchto zařízeních se používají sanační materiály určené k zajištění stability a únosnosti konstrukcí, např. zpevněním podloží stavby vhodnou injektáží, vyčištěním a zpevněním kontaktních spár a případným zatmelením, dle dané situace.

Oprava betonu, sanace zdiva, betonové nátěry

CEM-OX

Pasivační nátěr pro železnou výztuž CEM-OX je prostředek vyvinutý speciálně na ochranu železné výztuže v betonu proti korozi a na vytvoření mostu mezi starým betonem a sanačními maltami. ZPŮSOB APLIKACE Smíchejte CEM-OX s 25% čisté vody a míchejte pomalu pomocí vrtačky a míchadla na pevné látky při nízkých otáčkách (upínací míchadlo), dokud...

více...

RED-OX

Konvertor koroze - Inhibitor koroze Velmi účinný prostředek, protože není jen inhibitorem koroze, ale způsobí přeměnu již existující koroze v ochrannou směs s velmi dlouho trvanlivostí. ZPŮSOB APLIKACE RED-OX je směs na bázi kyseliny gallové, speciálně vyvinutá tak, aby chemicky reagovala se rzí, kterou přeměňuje v ochranný film tmavé barvy, jenž zabraňuje další korozi kovu....

více...

GROVE RIPRISTINO

Objemově kompenzovaná tixotropní malta k sanaci betonu vyztužená vlákny. Klasifikace R3 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011. GROVE RIPRISTINO je objemově kompenzovaná malta vyztužená vlákny s normální přídržností pro obnovu chybějících částí z poškozeného betonu. Používá se k vytvoření tloušťky 1-5 cm...

více...

GROVE RAPIDO

Objemově kompenzovaná tixotropní malta vyztužená vláknys rychlou přídržností. Klasifikace R3 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č.1305 - CPD - 1011. GROVE RAPIDO je speciální malta pro sanaci betonu tam, kde je požadována vysoká mechanická odolnost, výborná odolnost vůči atmosférickým vlivům a velmi rychlá přídržnost (cca 15 minut při 20°C). Používá...

více...

NORDGROUTH TIXO

Tixotropní malta vyztužená vlákny bez smršťování. Klasifikace R4 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011. Jedná se o předmíchaný jednosložkový přípravek v prášku připravovaný v míchačce přidáním vody (16÷18%), čímž vznikne cementová malta pro ruční i mechanickou aplikaci o vynikajících...

více...

MALTAFIX

Protismršťovací malta s vysokou odolností a rychlou přilnavostí Klasifikace R3 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011. MALTAFIX je předmíchaná malta připravená v použití s vysokou odolností a rychlou přilnavostí, která se míchá pouze s čistou vodou. Přípravek vytvoří tixotropní směs s přídržností do 20 minut (při...

více...

GROVE RASANTE

Antikarbonatační nátěr na beton. GROVE RASANTE je antikarbonatační stěrka na beton se snadnou aplikací, která vytváří velmi tvrdý nátěr pro civilní nebo hladkou úpravu podle způsobu zvoleného hlazení (houba nebo ocel). GROVE RASANTE lze použít jak pro úpravu betonu během sanace poškozeného betonu, tak i pro vyhlazení povrchu betonu litého na místě tak, aby byl připravený...

více...

IRONSAFE

Hloubkový antioxidant pro železnou výztuž - Inhibitor koroze. IRONSAFE je hloubkový antioxidant schopný zablokovat již probíhající oxidaci železné výztuže ve značné hloubce, neboť působí jako migrační impregnace v celé tloušťce betonu. IRONSAFE se používá jako prevence problémů spojených s korozí vnitřní výztuže betonu, takže je určen pro použití...

více...

NORDRY 200 P

Hydrofobní ochrana na bázi rozpouštědla. NORDRY 200 P je směs na bázi siloxanu schopná chemicky reagovat s anorganickými minerálními povrchy a činit je voděvzdornými, přičemž zůstává zachována původní barva i prodyšnost. NORDRY 200 P má středně až dlouhodobý vodoodpudivý účinek proti atmosférickým vlivům a UV záření. ZPŮSOB APLIKACE...

více...

RIVENORD LAST

Elastomerní vodovzdorný nátěr proti praskání. RIVENORD LAST je středně elastický vodovzdorný nátěr pro betonové povrchy, vyznačující se vysokým „samočisticím“ účinkem a odolností vůči mikrotrhlinám. Jedná se levný a snadno použitelný nátěr, vysoce estetický a vyznačující se velmi dlouhou trvanlivostí, neboť nekrystalizuje ani při...

více...

NORDCOLOR

Ochranný vodoodpudivý antikarbonatační nátěr. NORDCOLOR je jednosložkový elastomerní přípravek, který po aplikaci na povrch stavebního materiálu vytváří barevný film odolný vůči slunečnímu záření a prudkému dešti, vhodný pro ochranu povrchů vystavených nepřízni počasí. ZPŮSOB APLIKACE Ošetřovaný povrch připravte stejným způsobem...

více...

DRY CONCRETE

Hydrofobní ochrana proti skvrnám a nečistotám pro pohledový beton. DRY CONCRETE je bezbarvý a tekutý polymer na bázi fluoru, snadno použitelný, který při aplikaci na betonový povrch (nebo i na jiný savý stavební materiál) velmi rychle proniká do hloubky, zasychá a vytváří na ošetřovaném povrchu neviditelný ochranný film, který zabraňuje průniku vody, ale umožňuje...

více...

CARBOFILL

Pás z uhlíkatých vláken pro systémy FRP. CARBOFILL je pás z uhlíkatých vláken s vysokou odolností v jednom, dvou i více směrech, který po impregnaci speciálními přípravky ze série NORPHEN CARBO vytváří kompozitní materiál s vynikajícími mechanickými vlastnostmi (lepšími než ocel), vhodný především...

více...

NORPHEN CARBO

Epoxidový základní, svrchní nátěr a impregnace pro systémy FRP. Přípravky série NORPHEN CARBO nacházejí uplatnění při přípravě povrchů, určených k ošetření produktem CARBOFILL pro realizaci systémů FRP. ZPŮSOB APLIKACE Ošetřovaný povrch připravte osekáním, vysokotlakým mytím, frézováním nebo opískováním. Na...

více...

Nátěry zdiva, betonové konstrukce

Vlastnosti sanačních směsí umožňují použití také při zpevňování břehů vodních nádrží, stálých toků i opěrných a nábřežních zdí, časté jsou i sanační práce u podezdívek, sloupů, říms. Strukturální změny betonu mají za následek korozi betonu, korozi ocelových výztuží, vznik trhlin což vede celkovému oslabení průřezu konstrukce.

Sanace betonu, betonové nátěry

Při správném dodržení výběru vhodného materiálu a zachování potřebného procesu sanace se dají i tyto zdánlivě velmi závažné problémy vyřešit. Spolupráce s firmami i jednotlivými klienty, kteří se na naší společnost obrací ohledně výběru a nákupu kvalitních sanačních materiálů je zárukou spolehlivosti i při tak náročných sanačních úpravách. Betonovou sanaci je často třeba aplikovat i u vašich domů, chalup a prostorách určených k vaší rekreaci i odpočinku. Máme připraveny speciální směsi pro betonové sanace a jedná se o kvalitní materiály, jako jsou výztuže, malty, stěrky, nátěry, kotevní i zálivkové hmoty a další výrobky.