produkty stavební chemie
Nový web

PLAST EPO

PLAST EPO

Epoxidový tixotropní tmel

PLAST EPO je tixotropní pastózní epoxidový tmel / lepidlo bez rozpouštědel.

Může být hlazen po pouhých 24 hod od provedení nátěru a je vhodný k silně držícímu lepení na různé stavební povrchy. PLAST EPO má následující vlastnosti:

  • vysoce tixotropní, což umožňuje jeho vertikální použití až do tloušťky 1 cm bez stékání;
  • vynikající přilnavost ke kovovým povrchům;
  • vysoká houževnatost lepidla;
  • nesmršťuje se;
  • lze ho brousit a leštit brusným papírem či drátěnkou;
  • ergonometrické balení s jednoduchým katalytickým poměrem a barevnost, indikující dokonalé promísení, usnadňují praktické používání.

OBLAST POUŽITÍ

  • tmelení prasklin v betonových podlahách a spár v dlážděném povrchu;
  • lepení různých prvků, jako je zdivo, dřevo, kovy a přírodní kameny;
  • oprava lomů a prasklin na nábytku a jakýchkoliv jiných povrchů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava povrchu

Odstraňte uvolněné a sypké části. Očistěte od tuků a laků.

Příprava směsi

V hlavním balení se nacházejí obě složky. Promíchejte stejné množství (podle váhy nebo objemu) obou složek a ručně nebo mechanicky míchejte, až vznikne pasta o jednotné šedé barvě.

Aplikace výrobku

Jako tmel: očistěte povrch, který budete tmelit, a naneste hladkou stěrkou, pokud možno bez vyvýšených míst. Vyčkejte 24 hodin, potom obruste brusným papírem.

Jako lepidlo: očistěte povrchy, které budete lepit, buď kartáčem nebo brusným papírem. Naneste PLAST EPO na oba povrchy, ponechejte ve stejné poloze alespoň 2 hodiny.

Doplňující informace najdete na technickém listu výrobku.

APLIKACE

Stěrkou

SPOTŘEBA

Z 1 kg přípravku PLAST EPO se vytvoří objem 0,67 l ;

(1,5 kg/m2 výrobku při tloušťce 1 mm)

BALENÍ

Sada 2 kg (A+B)