produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN SW SMALTO

NORPHEN SW SMALTO

Filmotvorný epoxidový potěr na bázi vody k ošetření podlah.

Dvousložková pryskyřice, připravovaná bezprostředně před pokládkou, se vyznačuje velmi vysokou kotvící schopností na betonových křemencových podlahách, obecně nevyžadující čištění s použitím kyselých prostředků ani broušení/leštění, až na nepočetné výjimky podlah s obtížně omývatelným povrchem. Po vyzrání vytváří film nepropouštějící vodu ani oleje, ale propouštějící vodní páry: toto umožňuje jeho použití i na podklady s vlhkostí nad 3% (měření metodou karbidu vápníku).

OBLAST POUŽITÍ:

Používá se téměř výlučně k nanášení ochranné dekorační vrstvy proti prachu a olejům na průmyslové podlahy ošetřované na sucho (sklady, výrobny příze, montáže).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nalijte složku B do složky A, důkladně míchejte pomocí mechanického mixéru, dokud se nevytvoří dokonale promíchaná směs. Přidejte 10 - 15 % vody a naneste válečkem nebo postřikem.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

0,25 - 0,30 kg/m2 ve dvou vrstvách.

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Pro tento přípravek byl laboratoří EMPA v Curychu (Federální zkušebna materiálů a výzkumná laboratoř) vydán zkušební certifikát , osvědčující vhodnost produktu pro obkládání stěn tunelů v oblasti stavby silnic.

BALENÍ

8 kg (A+B) v barevném provedení

6,92 kg (A+B) v bezbarvém provedení s možností následného barvení

Doporučení Nord Resine

Norphen SW Smalto je dodáván také v bezbarvém provedení s možností dodatečného barvení pomocí příslušných PAST v barvách, jež jsou součástí kolorimetrického  systému, realizovaného firmou NORD RESINE.