produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN MALTA BASE

NORPHEN MALTA BASE

Specifická epoxidová pryskyřice pro vytvoření křemičitých malt

NORPHEN MALTA BASE je dvousložkový výrobek na bázi tekutých epoxidových pryskyřic, které se spojují v okamžiku nanášení. Přidáním křemičitého písku speciální zrnitosti vytvoří malty různého složení, vhodné k vyřešení specifických problémů při přípravě základních nátěrů a realizaci průmyslových anebo obchodních podlah.

OBLASTI POUŽITÍ

Vytvořením malty s nízkým obsahem pojiva můžeme měnit sklony, vytvářet skluzy a napojení. Při vytvoření malty o středněvysokém obsahu pojiva dostaneme směsi, kterými můžeme opravovat poškozený beton, zaplňovat díry a opravovat povrch o vysoké odolnosti vůči stlačení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vlijte složku B přípravku NORTPHEN MALTA BASE do složky A a míchejte mechanickým mixérem, dokud nedosáhnete dokonalého promísení. Přidejte směs křemičitých písků a nanášejte podle návodu, uvedeném v technickém listu.

Následující den po provedení této vrstvy je u malt, připravených z maximálně 10% pojiva, nutné vyplnit otevřené póry nanesením stěrky z NORTHEN FONDO Sl, eventuelně smíchané s křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 a zahuštěné výrobkem SILICE v množství 1,0-1,5% hmotnostivýrobku. Dále pokračujte dalšími vrstvami, uvedenými v projektu.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Od 8 do 16% váhy pojiva podle složení, kterého má být dosaženo.

BALENÍ

3 nebo 12 kg.

Doporučení Nord Resine

Jedná se o velmi polyedrický výrobek, s nímž je možno na staveništi vytvářet epoxidové podklady a malty se suchým pískem pro různá použití. Je zajímavý pro pro svou úspornost.