produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN ESC

NORPHEN ESC

Integrovaný systém stěrky pro vodivé a statickou elektřinu pohlcující podlahy

NORPHEN je dokončovací systém pryskyřičné stěrky vytvořené z NORPHEN ESC FONDO, který dokáže vytvořit podlahy, pohlcující statickou elektřinu (vertikální elektrický odpor nižší než 109 ohmů), nebo podlshx vodivé (vertikální elektrický odpor nižší než 106 ohmů), v souladu s normou EN 14041:2004. Stanovení elektrického odporu tohoto systému bylo provedeno laboratoří CERT Treviso Tecnologia, ve shodě s normou UNI EN 1081 (zprávy o zkouškách č. 240/04 a č. 241/04).

OBLAST POUŽITÍ

Používá se jako základní stěrka a  estetická dokončovací vysoce kvalitní vrstva v podlahových systémech, kde je potřebné zaručit bezpečnost personálu a přístrojů, jako jsou EPA (electrostatic protected area – prostory chráněné před elektrostatickým výbojem) v:

  • elektronickém průmyslu;
  • operačních sálech;
  • výbušných prostředích;
  • montážních zařízeních a robotizovaných skladech;
  • střediscích zpracování dat.

BALENÍ

PODKLAD
Balení po 12 nebo 20 kg (A+B)

DOKONČOVACÍ VRSTVA
Balení po 5,6 nebo 12,6 kg (A+B)

Doporučení Nord Resine

NORPHEN ESC se používá jako vysoce efektivní estetická dokončovací vrstva v podlahových systémech tam, kde je třeba zaručit bezpečnost personálu a přístrojů (EPA – electrostatic protected area).