produkty stavební chemie
Nový web

NORPHEN 200 HCR SAMOZHÁŠECÍ

NORPHEN 200 HCR SAMOZHÁŠECÍ

Dvousložkový nátěr odolný proti ohni a palivům

Přípravek vytvořený ze dvou oddělených složek, které se smísí v okamžiku provádění nátěru, a který po ztvrdnutí, k němuž při pokojové teplotě dojde za 24 hodin vytváří červený pololesklý film, odolný proti otěru a palivům, který je samozhášecí (třída 1) podle certifikátu o zkoušce č. TV2009B41C100003 Ministerstva vnitra Itálie podle ministerské vyhlášky z 26. 6. 1984, pozměněné ministerskou vyhláškou DM z 3. 9. 2001.

Oblast použití

Téměř výhradně se používá k vytváření estetických povrchů odolných proti prachu a olejům v kotelnách a na povrchy nádrží k uskladňování paliv, ale může být použit ve všech případech, kdy potřebujeme ošetřit betonový povrch pryskyřicí.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vlijte složku B do složky A, dobře promíchejte mechanickým mixérem, dokud se dokonale nepromísí, poté nanášejte plochým štětcem nebo válečkem v jedné nebo dvou vrstvách, podle stupně nasákavosti povrchu.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

0,3 kg/m2 ve dvou vrstvách.

BALENÍ

3,22 kg A+B

Doporučení Nord Resine

NORDPHEN 200 HCR SAMOZHÁŠECÍ odpovídá všem obecným normám o kontrole náhodného rozlití či rozsypání paliv v kotelnách.

Jednoduché použití umožňuje používání i v průběhu běžné pravidelné údržby.