produkty stavební chemie
Nový web

DECOR LITE

DECOR LITE

Dekorační samonivelační stěrka

Epoxidová dvoubarevná samonivelační malta s požadavkem na estetický vzhled

POPIS A OBLAST POUŽITÍ

DECORLITE je dvoubarevný epoxidový samonivelační systém, který je připravován podle přesných pravidel a vytváří základ pro snadno ošetřovatelný tekutý potěr, speciálně používaný tam, kde jsou vyžadovány estetický vzhled a funkčnost podlah v komerčních a průmyslových prostorech. Potěr DECORLITE je určen zejména pro podlahy v oblasti průmyslu, cestovního ruchu a volnočasových aktivit (bary, restaurace, kanceláře, výstavní sály atd.). Jeho odolnost vůči pochozu je naprosto srovnatelná s podlahovými krytinami z kameniny a slínku.

APLIKACE

Pokládkový povrch musí být zbaven vlhkosti vyšší než 3% (měřená metodou karbidu vápníku) a musí být připravena v souladu s nejnovějšími poznatky a metodickými postupy. DECORLITE se nanáší na podkladovou vrstvu po odstranění zbytků látek absorbovaných podkladem, zajištění barevné stejnorodosti a konsolidaci povrchu.

Způsob použití

DECORLITE se připravuje vzájemným smícháním jednotlivých složek: nejprve složek A a B, poté se přidává složka C. Dvě nádoby s přípravkem připraveným k okamžitému použití se současně nalijí do nádoby s odpovídajícím obsahem. Ihned po rozmíchání se obsah vylije na povrch a vyrovná se stěrkou s přednastavenou výškou. Při aplikaci metodou „čerstvé do čerstvého“ lze přejít k válečku s ocelovými hroty, kterým se hmota lépe rozprostře; ihned poté pracovník v obuvi s hroty začne vyrovnávat potěr ocelovou špachtlí/stěrkou tak, aby hmota získala požadované vzhledové variace.

SPOTŘEBA

Přibližně 3 kg obou produktů na jeden čtvereční metr.

BALENÍ

Dle potřeby.