produkty stavební chemie
Nový web

NORDOIL W

NORDOIL W

NORDOIL W

Eko-kompatibilní stavební prostředek oddělující od bednění

Přípravek na bázi rostlinné emulze ve vodě, který po nanesení na bednění zabraňuje přilnutí betonu k tomuto bednění.

NORDOIL W umožňuje dosažení konstrukcí vysoké estetické úrovně, neboť nezpůsobuje skvrny a zabraňuje přístupu prachu na povrch.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Může být použit na jakýkoliv typ dřevěného, kovového nebo syntetického povrchu, neboť jeho složení zabraňuje rezavění kovových povrchů.

BIODEGRADABILITA

NORDOIL W je biodegradabilní v souladu s OEDC 301 B (73,7 % proti 60 % za 28 dnů, stanovených normou), aktivní oddělovací složka (na bázi principu fungování přípravku je biodegradabilní z 97 % v souladu s CEC l 33-A-93.

EKO-KOMPATIBILITA

Na základě směrnic ES 67/548 a 88/379 (ve znění následujících změn a doplňků) a zkoušek toxicity, provedené na přípravku, má NORDOIL W:

OECD 203 (ryby) – netoxický

OECD 202 (dafnie) – netoxický.

Přípravek je proto neškodný pro vodní prostředí.

BALENÍ

Kanystr o obsahu 5 l (krabice po 4 ks) nebo 10 l, plechovka o obsahu 25 l, sud o obsahu 200 l.