produkty stavební chemie
Nový web

BLACK SOLID

BLACK SOLID

BLACK SOLID

Impregnační a zpevňující přípravek pro ochranné živičné membrány

BLACK SOLID je emulze polymerů o vysoké molekulové hmotnosti, konzervantů a pomocných přísad, které po nanesení vytvoří elastomerový film s vysokou odolností proti UV paprskům, který je schopný dlouhodobě odolávat nepohodě, aniž by ztratil své charakteristiky.

Díky svým vlastnostem BLACK SOLID odpuzuje nečistotu.

OBLASTI POUŽITÍ

BLACK SOLID se používá převážně jako zpevňující a ochranná vrstva drobného štěrku, chránícího elastomerové živičné membrány typu SBS, které mají tendenci odlupovat se a zanášet pak odpad.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Proměnlivá od 0,25 do 0,35 l/m2.

BALENÍ

Kanystr 5 l v krabici po 4 ks.

Kanystr 25 l.

Impregnační a zpevňující přípravek pro ochranné živičné membrány

K degradaci membrán z živice a polymeru, způsobené známou nízkou odolností pojivové složky proti UV záření, dochází poměrně rychle. Samozřejmě to závisí také na druhu vystavení slunci a na klimatu. Ochrana membrán z živice a polymeru je zaručena pomocí drobného porfyrového štěrku keramizovaného za tepla, který dodává stěrce barvu. K adhezi inertní složky dochází za tepla, při realizaci, bez přidání fixačních přísad.

Štěrk se časem uvolňuje, při dešti ucpává odpadní cesty a nemůže již chránit membránu.

BLACK SOLID nabízí řešení tohoto problému: byl vyvinut právě proto, aby i po jenom jediném nánosu přípravku zabránil odpadávání štěrku od membrány.přípravku. Nejlepšího účinku se dosahuje prevencí, je proto dobré aplikovat BLACK SOLID dříve, než se ochrana uvolní tak, aby byla životnost nepropustných membrán z živice a polymeru co nejvíce prodloužena.

Technické údaje Měrná jednotka Hodnoty
Objemová hmotnost g/cm3 1,00 ± 0,05
pH, UNI 8311 - 8 ± 1
doba povrchového schnutí, UNI 8904 (*) hod cca 3
zjevná dynamická viskozita mPa-s 1000 ± 500

Pozn. zkušební metoda se vztahuje k uvedené normě (*) na živičné membráně při 23°C