produkty stavební chemie
Nový web

SC1

SC1

SC1

Hotový potěr pro podklady, polorychlý, tepelně vodivý, s omezeným smršťováním.

Práškový produkt na cementové bázi s kalibrovaným inertním materiálem a speciálními aditivy, ideální k výrobě podkladu o vysoké odolnosti, bez smršťování a rychlým zráním.

Je ideální k přípravě podkladů pod vrstvu pryskyřic, pod parkety, PVC, koberce či dlaždice, všude tam, kde je třeba zabránit nebezpečí vzniku prasklin několik měsíců po dokončení, nebo kde je třeba zaručit přesně dané časy zrání, nebo vysokou odolnost vůči tlaku pro speciální použití.

Díky své vysoké tepelné vodivosti je ideální pro vytápěné podlahy.

ZPŮSOB APLIKACE

Míchejte pomocí míchadla na podklady do konzistence vlhké hlíny přidáváním vody a čerpejte do patra, přičemž berte v úvahu, že maximální výška čerpání nesmí překročit 3 podlaží.

U malých množství lze rozmíchat na patře pomocí zařízení se šnekovými závitem (typu Turbo Malt).

Průměrná spotřeba

21 kg na 1 cm tloušťky na 1 m².

BALENÍ

Pytle po 30 kg.

Palety po 56 pytlích.

Třída reakce s ohněm

(Rozhodnutí 96/603/CE a násl. úpravy): A1 fl.

Doporučení Nord Resine

SC 1 je ideálním produktem pro podklady, protože:

dosahuje v relativně krátkých časech vysoké odolnosti vůči tlaku; je připravený k použití; lze ho použít pro přilnutí k vrstvám tenkým (do 2 cm) a plovoucím (do 3,5 cm); má velmi omezené smršťování.