produkty stavební chemie
Nový web

NORDRY AGW

NORDRY AGW

Přípravek proti nežádoucímu pomalování povrchů.

Přípravek proti nežádoucímu popsání a graffiti, který po nanesení na stavební povrch vytváří ochrannou vrstvu, z níž lze nápisy a malby odstranit pouhým umytím teplou tlakovou vodou.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nanášejte na čistý povrch v jedné nebo ve dvou vrstvách nátěru až do úplné saturace povrchu. U silně savých povrchů se doporučuje před aplikací přípravku NORDRY AGW nanést jednu vrstvu přípravku NORDRY 200 P.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

K ošetření jednoho čtverečního metru plochy je potřeba 0,1-0,5 l přípravku podle savosti podkladu.

BALENÍ

1 l láhve v krabici po 20 kusech

5 l kanystr v krabici po 4 kusech

25 l kanystr

Doporučení Nord Resine

Odstraňování nápisů se provádí čištěním teplou vodou nebo párou, pokud možno s použitím vodního čističe (např. 90 °C a 50-120 bar). Mějte na paměti, že po každém čištění je třeba obnovit ochranný antigraffitický nátěr.