produkty stavební chemie
Nový web

NORDLATEX VA

NORDLATEX VA

NORDLATEX VA

Latex do vápenocementových malt

Přípravek na bázi plastomerických pryskyřic ve vodní disperzi, který po přidání k vápenocementovým maltám značně zvyšuje jejich přilnavost, pružnost a nepropustnost, a to i za přítomnosti jílu, jemných složek a slaných písků.

NORDLATEX VA je ideální pro přípravu cementového mléka na omítky z betonu nebo na zdivo jakéhokoliv druhu a pro vytvoření nepropustných a mrazuvzdorných malt.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zředěný vodou na hmotu o různé koncentraci podle specifického použití (viz technický list).

BALENÍ

Láhve 1 l v krabici po 20 ks.

Kanystry 5 l v krabici po 4 ks.

Kanystr 25 l.

Doporučení Nord Resine

NORDLATEX VA je jediná skutečná alternativa pokud je nutné pozměnit maltu, obsahující vápno nebo špinavé písky.